VPL Staré Hradiště s.r.o.

Ordinace praktického lékaře

stare.hradiste.lekar@gmail.com
Tel.: 606 640 650

MUDr. Michal Poddaný

Služby

 

– léčba akutních stavů, prevence, dispenzarizace chronických nemocí

– odběry krve v místě ordinace

– očkování (proti tetanu, chřipce, pneumokovým onemocněním, klíšťové encefalitidě, COVID…)

– EKG

– metody rychlé diagnostiky (POCT) – CRP, test na okultní krvácení, Streptest

– otoskopie

– pracovně lékařské služby

Ceník placených zdravotních služeb

V souladu s vyhláškou MZ ČR č. 134/1998 Sb., o zdravotní péči poskytované za úhrad a zákonem č. 526/1990 o cenách s respektováním cenového předpisu z roku 2022 s platností od 1. 5. 2022 v naší ambulanci se sjednávají tyto ceny za vyšetření a ostatní zdravotnické výkony, které jsou v osobním zájmu fyzických a právnických osob a nesledují léčebný účel nebo jsou nad rámec potřebné péče stanovené zdravotním řádem.

Posudek o zdravotní způsobilosti k:

 • řízení motorového vozidla – 500 Kč
 • držení zbrojního průkazu, vůdce plavidla – 700 Kč
 • práci kategorie 1, bez rizika ohrožení zdraví – 650 Kč
 • výkonu myslivosti, rybářské stráže – 500 Kč
 • brigádě, sportu – 200 Kč
 • před nástupem do domova důchodců – 100 Kč
 • studiu na SŠ a VŠ – zdarma

Administrativní úkony:

 • výpis ze zdravotní dokumentace – 400 Kč
 • pro komerční pojišťovnu, návrh bolestného – 800 Kč
 • průkaz: potravinářský, svářečský, VZV, očkovací – 300 Kč
 • vystavení duplikátu či certifikátu atd. – 100 Kč
 • vystavení potvrzení pro úřad práce (rekomendace) – 100 Kč

+   expresní poplatek (vyřízení žádosti do 24 hodin) – 300 Kč

Vyšetření a ošetření na žádost pacienta:

 • předoperační vyšetření (bez EKG a odběrů) – 500 Kč
 • lékařské vyšetření před nástupem do lázní (samoplátci) – 500 Kč
 • cílené vyšetření nepojištěnce – 600 Kč
 • EKG, MMSE (test mentálních funkcí) – 250 Kč
 • CRP, TOKS, glykémie – 200 Kč
 • aplikace injekce na žádost pacienta – 100 Kč
 • aplikace očkování na žádost pacienta – 250 Kč
 • aplikace piercingu – 500 Kč

Zdravotnické středisko je povinno vystavit doklad o poskytnuté službě a výši úhrady.

undraw_video_call_kxyp.png